Aartsengelen zijn engelen met een bijzonder hoge rang. Ze komen voor in het christendom, jodendom en de islam. Mede daardoor verschilt het nogal eens welke engelen worden genoemd als aartsengel. Drie engelen worden bijna altijd genoemd:

Michaël

Gabriël

Rafaël.

Een vierde engel die meestal tot de aartsengelen wordt gerekend, is Uriël.

Lucifer: de gevallen aartsengel

Daarnaast moet worden opgemerkt dat er nog een vijfde engel is die een bijzondere plaats inneemt in deze hiërarchie: Lucifer. In sommige tradities wordt Lucifer gezien als een gevallen aartsengel, ooit de hoogste en mooiste onder de engelen.

In de populaire serie Supernatural komen vier aartsengelen voor: Gabrië, Michaël, Rafaën en – jawel – Lucifer. De aartsengelen worden hier aangemerkt als broers. Dit geeft een interessante dynamiek tussen de aartsengelen, die min of meer worden gedegradeerd tot ruziënde pubers die toevallig de macht hebben om de wereld te vernietigen. De voorspelde apocalyps, waar Michael en Lucifer het met hun legers tegen elkaar opnemen – wordt de ultieme beslechting van een familievete.

Aartsengelen en hun betekenis in verschillende tradities

In de verschillende religies wordt vaak gesproken over een groep van zeven aartsengelen, maar de namen van deze zeven wisselen. Gabriël, Rafaël en Michaël worden altijd genoemd. Ook in dit rijtje is vrijwel altijd plaats voor Uriël. Lucifer wordt over het algemeen niet meegerekend, waardoor er nog drie posities overblijven.

Hiervoor komen over het algemeen een aantal engelen in aanmerking:

Chamuel

Jophiel

Zadkiel

Categorieën: Bovennatuurlijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *