Aartsengelen namen en betekenis

Aartsengelen zijn engelen met een bijzonder hoge rang. Ze komen voor in het christendom, jodendom en de islam. Mede daardoor verschilt het nogal eens welke engelen worden genoemd als aartsengel. De belangrijkste zijn Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. 

De namen van aartsengelen eindigen vrijwel altijd op “el”, verwijzend naar (de naam van) God.

Het woord aartsengel is afgeleid van het Grieks: ἀρχάγγελος. Letter vertaald, betekent dat “Hoofd engel” of “engel van de oorsprong”.

Hoeveel aartsengelen zijn er?

Het aantal aartsengelen loopt in verschillende tradities uiteen van drie tot twaalf.

Drie engelen komen bijna altijd terug: 

Michaël | De leider van de Goddelijke legers. Michael strijdt met Satan en is degene die hem bij Het Laatste Oordeel definitief moet verslaan. Zijn naam staat voor “Hij die als God is”. Lees meer over Aartsengel Michaël

Gabriël | In veel religies de boodschapper van God. Zijn naam betekent “God is mijn kracht”. Lees meer over Gabriël, zijn betekenis en verschijning.

Rafaël | De begeleider van reizigers en genezers. Zijn naam is waarschijnlijk afgeleid van het Hebreeuwse “rophe”, oftewel: helen. De helende aartsengel, dus. Lees hier meer over Rafael.

Uriël is een vierde engel die vaak als aartsengel is gezien. Hij regeert over de wereld van de gestorvenen.

Lucifer: de gevallen aartsengel

Daarnaast moet worden opgemerkt dat er nog een vijfde engel is die een bijzondere plaats inneemt in deze hiërarchie: Lucifer. Sommige tradities zien Lucifer als een gevallen aartsengel. Ooit was Lucifer zelfs de hoogste en mooiste onder de engelen. Lucifer was “de Lichtbrenger” en de engel die God het meeste liefhad.

Lucifer weigerde te buigen voor Adam, omdat hij vond dat de mens een mindere schepping was dan de engelen. Samen met een derde van de engelen kwam Lucifer in opstand tegen God. Ze verloren, waarna ze uit de hemel vielen. Lucifer werd Satan. De engelen die zijn kant kozen, werden de eerste demonen.

In de populaire serie Supernatural komen vier aartsengelen voor: Gabriël, Michaël, Rafaën en – jawel – Lucifer.

De aartsengelen in de serie zijn broers. Dit geeft een interessante dynamiek tussen de aartsengelen, die min of meer worden gedegradeerd tot ruziënde pubers. Pubers die toevallig de macht hebben om de wereld te vernietigen. De voorspelde apocalyps wordt de ultieme beslechting van een familievete. Michael en Lucifer nemen het dan met hun legers tegen elkaar op, wat leidt het einde van de wereld zoals wij die nu kennen.

Was Lucifer een aartsengel? Het lijkt een logische aanname. Hij was tenslotte één van de hoogste engelen, waarbij hij niet onder deed voor Michaël en Rafaël.

Aartsengelen en hun betekenis in verschillende tradities

Het aantal aartsengelen wisselt dus nogal eens. Gabriël, Rafaël en Michaël staan altijd in het rijtje. Zoals we zagen is Uriël meestal nummer vier. De meeste tradities tellen Lucifer niet mee. Als ze dat al doen, dan alleen als gevallen aartsengel. Als hij ooit al tot de aartsengelen werd gerekend, heeft hij dat recht verspeelt.

Daardoor blijven er nog drie posities over. Daar komen een aantal engelen voor in aanmerking:

Ten eerste: Chamuel.

Dan Jophiel | De engel van positieve, mooie gedachten en creativiteit. Haar naam betekent “de schoonheid van God”. Lees meer over de engel Jophiel.

En ten slotte Zadkiel.

Aartsengelen aanroepen

Volgens gelovigen kunnen de verschillende engelen worden gevraagd om steun bij bepaalde onderdelen van het leven. Aartsengelen vormen hierop geen uitzondering.

De oudste en meest gebruikte manier om aartsengelen aan te roepen is het gebed.

Ben je op zoek naar inspiratie? Klik dan hierboven op de naam van de aartsengel die je wilt oproepen. Daar vind je meer informatie, en een speciale invocatie (oproepen) die veel worden gebruikt om de engel in kwestie om hulp te vragen.

Posts created 10

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven