Engelen namen

Het overzicht van engelen namen op deze pagina is verre van compleet. Dat is namelijk bijna onmogelijk, door de grote variatie aan engelen in de verschillende religieuze stromingen. Deze lijst van engelen namen wordt dan ook voortdurend verder uitgebreid. Vind je een engel niet terug die volgens jou echt niet mag ontbreken? Laat het ons even weten in een reactie!

Wat zijn engelen eigenlijk? Dit is hoe veel mensen ze zich voorstellen

Wat zijn engelen?

Engelen zijn bovennatuurlijke wezens, die een rol spelen in verschillende religies. Deze religies zijn vaak monotheïstisch (er wordt één god aanbeden), waarbij de engelen een soort boodschappers of naaste helpers zijn van die ene god.

Verschillende soorten engelen

Er zijn talloze verschillende soorten engelen.

Om je een idee te geven, bespreken we hier kort hoe de christelijke traditie engelen heeft ingedeeld. Hierin wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende sferen van engelen. Deze sferen worden weer verder onderverdeeld.

Hierbij wil niet zeggen dat de engelen van de eerste sfeer per definitie hoger in rang zijn. Zo vallen de aartsengelen onder de derde sfeer. Maar, Michaël – de hoogste in rang van alle engelen en bevelhebber van Gods legers – is één van hen.

De eerste sfeer

De directe, hemelse dienaren van God zelf.

De tweede sfeer

De Hemelse hoeders van de creatie. Zij houden in de gaten wat er in het stoffelijk domein gebeurt. Daarnaast leiden en sturen zij de zielen.

De derde sfeer

De sfeer van engelen die bij ons het meest bekend zijn. Dit zijn immers de engelen die zich direct met de levenden bemoeien. Zijn zijn gidsen, beschermers en boodschappers voor mensen.

Aartsengelen namen

Aartsengelen zijn engelen met een bijzonder hoge rang. Ze komen voor in het christendom, jodendom en de islam. Mede daardoor verschilt het nogal eens welke engelen worden genoemd als aartsengel. Drie engelen worden bijna altijd genoemd:

Michaël | “Hij die als God is”. De aanvoerder van Gods legers en één van de twee aartsengelen die in de Bijbel worden genoemd. Lees meer over Michaël… 

Gabriël | “God is mijn kracht”. Samen met Michaël één van de twee aartsengelen die bij naam worden genoemd in het Oude en het Nieuwe Testament. Lees meer over Gabriël…

Rafaël.

Een vierde engel die meestal tot de aartsengelen wordt gerekend, is Uriël. Zijn naam betekent “Licht van God”. Ook Lucifer wordt soms gerekend tot de aartsengelen. Opvallend genoeg vertoont de betekenis van zijn naam veel overeenkomst met die van Uriël. Lucifer is “de lichtbrenger”. 

Voor de overige drie posities komen een aantal engelen in aanmerking:

Chamuel

Jophiel

Zadkiel

Voor meer informatie over de aartsengelen, kun je hier verder lezen.

Lijst van engelen namen en hun betekenis (voortdurend uitgebreid)

Azraël | “Hij die God helpt”. Azraël wordt in sommige tradities tot de aartsengelen gerekend. Veelal wordt hij gezien asl de engel des doods. Maar dat is niet zo duister als je misschien zou denken. Lees meer over Azraël…

Engelen namen: een overzichta

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven