Engelen > Aartsengel Azraël

Azraël – de engel des doods – is één van de aartsengelen in de Islam. Het is een afgeleiden van de Arabische naam Azra”il. De letterlijke betekenis van de naam is “Wie God helpt”. 

Als engel des doods heeft Azraël vele gezichten. In meerdere opzichten, zoals je hieronder kunt lezen…

De betekenis van aartsengel Azraël

Aartsengel azraël

Klinkt een beetje tegenstrijdig nietwaar? Hij die God helpt, en de engel des doods?

Door de presentatie van doodsengelen in films en series hebben ze misschien een beetje een slechte naam gekregen. Als duistere, demon-achtige wezens die op ons wachten wanneer we onze laatste adem uitblazen. De wezens die onze ziel komen halen.

Het is daarom goed om stil te staan bij de andere betekenissen van Azraël. Als engel des doods, gaat zijn rol namelijk verder dan als een soort magere hein de doden begeleiden op hun weg.

Azraël biedt hulp en ondersteuning bij het stervensproces. Hij troost mensen voor hun dood, en zorgt ervoor dat zij beter vrede kunnen hebben met hun naderende overlijden. Ook na de dood helpt hij de gestorvene om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.

Azraël aanroepen

Je kunt Azraël vragen om steun aan een dierbare die te horen heeft gekregen dat hij zal sterven. Daarnaast kun je hem vragen om jou steun te bieden bij het verwerken van het verlies.

Hij is er voor iedereen die is betrokken bij een overlijdenssituatie. Zelfs voor de uitvaartverzorger, die hij afschermt van het verdriet en het lijden om hen heen.

Als je het zo bekijkt is de rol van engel des doos dus eigenlijk een heel mooie en liefdevolle rol.

Hij brengt kalmte en rust in de donkere uren waarin je ligt te woelen, overmand door verdriet.

Troost me alsjeblief
en help me met mijn verdriet.
Help me op te houden met huilen.
Zorg dat ik kan slapen en rustig word.

Ik weet dat mijn dierbare verder leeft als geest
en dat je over ons beiden waakt in deze moeilijke periode.

Verschijning

Ook hierover lopen de meningen uiteen. Volgens de een is Azraël een mooie, vriendelijke man met een rustige uitstraling. Dat past in ieder geval bij het beeld dat hierboven is geschetst, van de engel des doods die alles in het werk stelt om het overlijden van mensen zo draaglijk mogelijk te maken.

In een andere beschrijving heeft hij vier gezichten, vierduizend vleugels en over zijn hele lichaam evenveel ogen en tongen als er mensen op aarde zijn. Tsja. Die Azraël zou heel wat minder geruststellend zijn om aan je bed te krijgen, wanneer je het verlies van je opa probeert te verwerken.

Aartsengel Azraël in verschillende geloven

Azraël wordt in de islam dus tot de aartsengelen gerekend. Toch verschillen de meningen hierover.

In het Jodendom is Azraël, hoewel hij hier meestal Azriel wordt genoemd, ook een hoge en machtige engel. Hij zou het bevel hebben over grote legioenen engelen. Daarnaast ontvangt hij de gebeden van gelovigen die in de hemel komen.

In het christendom is de rol van Azraël minder duidelijk. Hij wordt niet bij naam genoemd in de Bijbel, en wordt dus niet gezien als canonieke engelnaam. Wel wordt er een menselijke priester genaamd “Ezra” opgevoerd. Die naam wordt soms geschreven als “Azra” en er wordt dan ook gespeculeerd over een verband tussen deze priester en de engel Azraël.

Azraël in de serie Gotham

In de televisieserie Gotham komt ook een Azraël voor. Hij wordt gespeeld door James Frain.

De engel des doods is hier een alias voor Theo Galavan. Het personage kreeg de bijnaam “Angel of Death” nadat hij tot leven was gewekt.