Bovennatuurlijk is een term die verwijst naar datgene wat “buiten het natuurlijke staat”. Dat wil zeggen: wat wij mensen definiëren als natuurlijk.

In de praktijk komt dit neer op alles waar de natuurwetenschappen die leidend zijn voor ons rationele denken, geen verklaring voor kunnen geven, maar waarvan ook niet bewezen kan worden dat het niet bestaat. Denk hierbij aan mensen met paranormale gaven, of onkenbare wezens als engelen en geesten.

Bestaat het bovennatuurlijke?

Het lastige met bovennatuurlijke verschijnselen, is dat het bestaan ervan per definitie niet op een wetenschappelijke manier bewezen kan worden. Dan zou het immers niet bovennatuurlijk meer zijn.

En zo staat de wetenschap altijd met 1-0 achter als het om bovennatuurlijke verschijnselen gaat, want:

You can’t prove a negative: dat iets niet bestaat, kun je niet bewijzen.

Een beroemd voorbeeld is dat met zwarte zwanen. Het is ondoenlijk om te bewijzen dat zwarte zwanen niet bestaan. Je zou dan immers alle zwanen in de wereld moeten onderzoeken en inventariseren om uit te sluiten dat er één zwart is.

Bewijzen dat zwarte zwanen wél bestaan, is een stuk makkelijker. Je hoeft maar één zwaan te vinden die aan deze eis voldoet.

In dit voorbeeld zijn natuurwetenschappers degenen die proberen te bewijzen dat er geen zwarte zwanen (lees: bovennatuurlijke zaken) bestaan. In de tussentijd heeft de andere kant (kamp pro-zwarte-zwaan) ook nog geen bewijs kunnen leveren dat aan de wetenschappelijke eis voldoet.

Kijken we wel vanuit het juiste kader?

Maar zoals ik hierboven al schreef. Wie zegt dat het bovennatuurlijke begrepen en gevat kan worden in onze natuurlijke wetenschap? Het staat daar immers – het zit niet voor niets in de naam – boven.

Gebruiken we niet al onze energie en kennis van hoe je zwanen moet vangen, terwijl ons eigenlijke doel een waterhoen is die veilig zit verscholen in het riet, immuun voor de lokroepen en het aas van de wetenschap?

Het is niet de bedoeling van deze website om een standpunt in te nemen in de discussie van het wel of niet echt zijn van bovennatuurlijke verschijnselen en wezens. Wat ons betreft is die vraag namelijk volkomen oninteressant en irrelevant.

Waar het ons om gaat, is dezelfde fascinatie die de mens al sinds onze allerverste voorvaderen koester voor alles wat niet verklaard kan worden.

Bovennatuurlijk: het verschil met paranormaal

Bovennatuurlijk en paranormaal worden vaak door elkaar gebruikt. Toch zijn er verschillen, al is het alleen al gevoelsmatig.

Zo zullen we helderziendheid eerder omschrijven als een paranormale gave, dan als een bovennatuurlijke.

Demonen, goden en engelen daarentegen, zijn dan weer bovennatuurlijke wezen. Paranormaal lijkt hier toch weer minder op zijn plek.

Lees hier meer over het onderscheid tussen beide termen.

Toch worden de termen nog steeds veel door elkaar gebruikt. Voor de volledigheid behandelen we op deze pagina dus ook bovennatuurlijke gaven en verschijningen, al zijn sommigen daarvan meer paranormaal.

Bovennatuurlijke wezens

De meest tot de verbeelding sprekende categorie van alles wat bovennatuurlijk is, zijn waarschijnlijk de wezens waar we geen verklaring voor hebben.

Het gaat hier om de monsters onder je bed.

De mysterieuze stemmen zonder lichaam als je door een donker bos of een verlaten landhuis dwaalt.

Het zijn de engelen op onze schouder die ons op het nippertje voor onheil behoeden, of de demonen die ons vanaf de andere schouder de duisternis in fluisteren.

Een overzicht van wezens

Andere bovennatuurlijke wezens die tot nu toe in de database zijn opgenomen zijn:

  • De aartsengelen: een speciale klasse binnen de engelen. Een aantal van de beroemdste engelen – Michael, Gabriël en Lucifer – zijn onderdeel van deze hoge orde. Iedere aartsengel heeft zijn eigen specialisme en is beschermer van een bepaald deel van de aarde.
  • Geesten en spoken: de onstoffelijke wezens die zouden overblijven nadat iemand is overleden. Als het lichaam van vlees en bloed sterft, blijft iemands essentie over. Soms blijft die essentie, ook wel bekend als een ziel, op aarde rondzwerven.
  • Nimfen zijn goddelijke natuurwezens. Ieder onderdeel van de natuur heeft zijn eigen nimfen. Zo zijn er o.a. bosnimfen, waternimfen en bergnimfen.

Bovennatuurlijke verschijnselen

Bovennatuurlijke verschijnselen, zijn dingen die door mensen gezien of ervaren worden, die vaak niet op een gewone manier te verklaren zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verschijnen van een bovennatuurlijk wezen, zoals een geestverschijning.

Andere bovennatuurlijke verschijningen zijn bijvoorbeeld:

Bovennatuurlijke gaven

Met bovennatuurlijke gaven, wordt verwezen naar bepaalde krachten die mensen hebben die niet wetenschappelijk verklaard kunnen worden. Het gaat dan meestal om een zesde zintuig. Een waarneming die buiten ruiken, horen, voelen, proeven of zien valt.

Omdat het hier gaat om de ervaring van het bovennatuurlijke door een mens, spreken we zelf liever van paranormale gaven.

Enkele voorbeelden van bovennatuurlijke krachten zijn: