Aartsengelen zijn engelen met een bijzondere rang. Ze komen voor in het christendom, jodendom en de islam. Mede daardoor verschilt het nogal eens welke engelen worden genoemd als aartsengel. De belangrijkste zijn Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. 

De namen van aartsengelen eindigen vrijwel altijd op “el”, verwijzend naar (de naam van) God.

Het woord aartsengel is afgeleid van het Grieks: ἀρχάγγελος. Letter vertaald, betekent dat zoiets als “opperste gezant” of “engel van de oorsprong”. De naam is opgebouwd uit de woorden archè (‘leidend beginsel’, ‘heerschappij’) en aggelos (‘gezant’, ‘verkondiger’, ‘bode’).

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, bekleedt een aartsengel niet de allerhoogste rang onder God. Volgens middeleeuwse opvattingen, zijn engelen verdeeld over negen “koren”. Dat zijn: Serafijnen, Cherubijnen, Tronen, Heerschappijen, Vorstendommen, Machten, Krachten, Aartsengelen en Engelen.

De rang van aartsengelen

Hiervan hebben alleen de laatste twee direct contact met mensen.

Een aartsengel is dus wel het hoogste soort engel waar wij als mensen mee te maken kunnen krijgen. Samen met gewone engelen zijn zij de enigen die zich op een directe manier bezighouden met wat zich op Aarde afspeelt. Ook bij de oorlogen die er in de Hemelen zijn gevoerd over de mens en de wereld, treden aartsengelen dus op de voorgrond.

Zo gaf ik mijn spiritualiteit een boost

Ontdek zelf ook het genot van de “Netflix voor yoga” 🧘

Hoeveel aartsengelen zijn er?

Het aantal aartsengelen loopt in verschillende tradities uiteen van drie tot twaalf.

Drie engelen komen bijna altijd terug: 

Michaël | De leider van de Goddelijke legers. Michael strijdt met Satan en is degene die hem bij Het Laatste Oordeel definitief moet verslaan. Zijn naam staat voor “Hij die als God is”. Lees meer over Aartsengel Michaël

Volgens sommige Protestanten is Michaël de enige aartsengel.

Gabriël | In veel religies de boodschapper van God. Zijn naam betekent “God is mijn kracht”. Lees meer over Gabriël, zijn betekenis en verschijning.

Rafaël | De begeleider van reizigers en genezers. Zijn naam is waarschijnlijk afgeleid van het Hebreeuwse “rophe”, oftewel: helen. De helende aartsengel, dus. Lees hier meer over Rafael.

Uriël | Hij is een vierde engel die vaak als aartsengel is gezien. Hij regeert over de wereld van de gestorvenen. Meer over Uriël lees je hier.

Speciale Aartsengel hangers van Orgon

Hieronder vind je van ieder van deze vier Aartsengelen een prachtige hanger van het speciale materiaal Orgon. Dat is een combinatie van kwartsen, die staat voor levensenergie. Het dragen van een Aartsengel hanger is voor veel mensen een fijne manier om zich verbonden te voelen met de boodschap van die engel.

Michaël Orgon Hanger

Klik hier om te bestellen

Rafaël Orgon Hanger

Klik hier om te bestellen

Gabriël Orgon Hanger

Klik hier om te bestellen

Uriël Orgon Hanger

Klik hier om te bestellen

Lucifer: de gevallen aartsengel

Lucifer als gevallen aartsengelen

Daarnaast moet worden opgemerkt dat er nog een vijfde engel is die een bijzondere plaats inneemt in deze hiërarchie: Lucifer. Sommige tradities zien Lucifer als een gevallen aartsengel. Ooit was Lucifer zelfs de hoogste en mooiste onder de engelen. Lucifer was “de Lichtbrenger” en de engel die God het meeste liefhad. 

Lucifer weigerde te buigen voor Adam, omdat hij vond dat de mens een mindere schepping was dan de engelen. Samen met een derde van de engelen kwam Lucifer in opstand tegen God. Ze verloren, waarna ze uit de hemel vielen. Lucifer werd Satan. De engelen die zijn kant kozen, werden de eerste demonen.

Satan verleidde vervolgens de eerste mensen tot de zondeval. Zelf werd hij de eeuwige tegenstander van God.

In de populaire serie Supernatural komen vier aartsengelen voor: Gabriël, Michaël, Rafaël en – jawel – Lucifer.

De aartsengelen in de serie zijn broers. Dit geeft een interessante dynamiek tussen de aartsengelen, die min of meer worden gedegradeerd tot ruziënde pubers. Pubers die toevallig de macht hebben om de wereld te vernietigen. De voorspelde apocalyps wordt de ultieme beslechting van een familievete. Michael en Lucifer nemen het dan met hun legers tegen elkaar op, wat leidt het einde van de wereld zoals wij die nu kennen.

Was Lucifer een aartsengel? Het lijkt een logische aanname. Hij was tenslotte één van de hoogste engelen, waarbij hij niet onder deed voor Michaël en Rafaël.

De Aartsengelen en hun betekenis 

Het aantal aartsengelen wisselt dus nogal eens. Gabriël, Rafaël en Michaël staan altijd in het rijtje. Zoals we zagen is Uriël meestal nummer vier.

De meeste tradities tellen Lucifer niet mee. Als ze dat al doen, dan alleen als gevallen aartsengel. Als hij ooit al tot de aartsengelen werd gerekend, heeft hij dat recht verspeeld.

Daardoor blijven er nog drie posities over. Die worden meestal vervuld door de volgende engelen:

Ten eerste: Chamuel | “Hij die God ziet”. Het is Chamuel’s missie om vrede naar de Aarde te brengen. Hij beschermt de wereld tegen angst en negatieve energie (anytime now, Chamuel…) Lees meer over Chamuel.

Dan Jophiel | De engel van positieve, mooie gedachten en creativiteit. Haar naam betekent “de schoonheid van God”. Lees meer over de engel Jophiel.

En ten slotte ArielZij is de beschermer van dieren en het milieu. Haar naam betekent “Leeuw van God”. 

Aartsengelen sieraden bestellen

Andere aartsengelen

Maar wacht, dan zijn we er nog steeds niet. In sommige opvattingen wordt er namelijk gesproken over niet 3, 4 of 7, maar over 12 aartsengelen.

Dus we gaan nog even vrolijk verder.

AzraëlAzraël is de engel des doods. Zijn naam betekent “Wie God Helpt”. Hij komt vooral voor in de islamitische traditie.

Aartsengelen aanroepen

Volgens gelovigen kunnen de verschillende engelen worden gevraagd om steun bij bepaalde onderdelen van het leven. Aartsengelen vormen hierop geen uitzondering.

De oudste en meest gebruikte manier om aartsengelen aan te roepen is het gebed.

Ben je op zoek naar inspiratie? Klik dan hierboven op de naam van de aartsengel die je wilt oproepen. Daar vind je meer informatie, en een speciale invocatie (oproepen) die veel worden gebruikt om de engel in kwestie om hulp te vragen.

Een van de krachtigste is de aanroep van Michaël:

Heilige Michaël de Aartsengel
verdedig ons in het gevecht.
Wees ons schild tegen de kwaadaardigheid van de Duivel.
O prins van het Hemelse leger,
verban Satan en al zijn demonen naar de Hel,
die over Aarde ronddwalen,
om ons te corrumperen.
Amen.

In een ritueel met een het pentagram, worden de vier belangrijkste aartsengelen aangeroepen. “Voor mij is Rafaël, en achter me is Gabriël. Aan mijn rechterhand is Michaël, en links is Uriël.

Aartsengel als hoeder

Andere opvattingen en tradities

Binnen het occultisme, worden de aartsengelen soms geassocieerd met de vier seizoenen, elementen of kleuren.

In de Kabbala worden Gabriël, Michaël, Rafaël en Uriël aangeroepen als bewakers van de vier richtingen.

Satanisten zien Lucifer nog steeds als aartsengel.

Jehova’s getuigen geloven dat de aartsengel Michaël in feite Jezus is, voordat hij mens werd.

Joseph Smith – de grondlegger van de Mormonen – legde een verband tussen Gabriël en de Bijbelse figuur Noach. Dit is echter nooit opgenomen in het Boek van Mormon, en wordt alleen als een soort voetnoot gemeld in geschriften. Het is dus geen vast onderdeel van het geloof van Mormonen geworden.

De beroemde esoterische denker Rudolf Steiner geloofde dat aartsengelen de mens niet alleen leiden, maar ook inspireren. Volgens hem had niet alleen iedere aartsengel een eigen expertise, maar ook een eigen getijde. Gabriël is de kerstengel en Rafaël neemt het rond Pasen van hem over. Uriël op zijn beurt is de engel van midzomer en Michaël werkt vooral in de herfst.

Meer doen met je spiritualiteit?

Ontdek hier de spirituele cursus die bij jou past. Alleen het beste aanbod vanaf het hele internet, om lekker thuis aan jouw spiritualiteit te werken 🏠

Categorieën: Engelen

Tim Lommerse

Tim is al van jongs af aan gefascineerd door alles wat met spiritualiteit te maken heeft. Zozeer zelfs dat hij zich tijdens zijn studie Nederlands & Literatuur veel bezighield met de presentatie van magie en spiritualiteit in fantasy romans. In zijn dagelijks leven als online marketeer en copywriter zoekt hij voortdurend naar manieren om die spiritualiteit toch in zijn leven te houden.

3 reacties

Ria · maart 20, 2019 op 7:04 pm

Mooie uitleg

    admin · maart 28, 2019 op 7:22 am

    Dankjewel Ria!

Bart · augustus 1, 2019 op 9:10 am

Aartsengelen kunnen effectiever doen waartoe zij er zijn, namelijk: begeleiden van mensen (meer dan helpen van mensen), wanner mensen hen niet aanroepen, maar zo leven dat de aartsengelen hen kúnnen begeleiden. Aartsengelen zijn genadeloos kritische wezens, die als poortwachters mensen toegang kunnen verlenen tot het goddelijke, tot de spirituele dimensie.
Dat vergt een uiterst actieve levenshouding, niet een passief aanroepen-om-hulp.

Reacties zijn gesloten.