Engelen > Aartsengel Uriël

Aartsengel Uriël is het “licht van god” of “vuur van god”.

Hij is één van de engelen van de tegenwoordigheid, in zowel het Jodendom als het Christendom. Hij wordt ook de engel van het onheil genoemd. Vandaar dat zijn symbool een bliksemflits is. 

Uriël is de meest aardse van de aartsengelen en het sterkste verbonden met de aarde. De energie van Uriël is krachtig, versterkend, stabiliserend, structurerend, ordenend, geeft energie en is toch rustig. Wetenschappers kunnen de energie van de engel van de wijsheid gebruiken om inzicht te krijgen in de wetmatigheden van de materie.

Meer informatie over de andere aartsengelen.

Aartsengel Uriel en zijn betekenis

Uriël in verschillende tradities

In het Jodendom is Uriël een engel die in de directe nabijheid van God is en ook één van de oudste engelen. Hij regeert de sterren en onderwereld en bewaakt de wetten. 

Binnen het Christelijke geloof is hij de engel die na de zondeval de poort van het paradijs bewaakte met een vlammend zwaard (Mozes 1: 3, 24). Ook gaat het verhaal, dat Uriël de boodschapper is geweest die Noach waarschuwde voor de zondvloed (Mozes 1: 6). Daarna is Noach begonnen aan het bouwen van zijn bekende ark.

Het canonieke Oude en Nieuwe Testament noemen Uriël niet bij naam. Dat is de reden dat de Rooms-Katholieke Kerk hem niet erkend als één van de aartsengelen.

Een gedicht van de 17e eeuwse dichter John Milton: Paradise Lost, over het verhaal van de zondeval beschrijft Uriël als de engel met het scherpste gezichtsvermogen. Helaas was hij niet in staat om de vermomming van de duivel te doorzien. Het verhaal gaat dat hij zich liet misleiden en daardoor de duivel de weg vertelde naar de aarde en het hof van Eden. Dat hij zich eens heeft laten misleiden, heeft hem in ieder geval niet zijn reputatie van onoverwinnelijke macht en autoriteit afgenomen.

De Sibillijnse boeken, een verzameling van profetische uitspraken, vertellen dat Uriël de sleutels van de hel beheert en de poorten van de hel moet openen op de dag des oordeels.

Verschijning en beeld van Uriël

Om een beeld te krijgen van Uriël kun je hem het beste voorstellen als een reusachtige, schitterende figuur. Je moet je dan voorstellen dat hij een regenboogkleurige lichtkrans om zich heen heeft en een kroon van kwarts draagt waar bliksemflitsen uit komen. Hij staat vaak afgebeeld met een streng gezicht en blauwe ogen, die overal doorheen lijken te kijken. Meestal heeft hij op die afbeeldingen een boek en een perkamentrol on zijn handen, de symbolen van God’s wetten.

Uriël wordt meestal verbeeld met een vlammend zwaard, of vlammende handen. Hij wordt vaak gezien als de bewaker van het dodenrijk, maar ook als een boodschapper die komt wanneer de nood het hoogst is.

Hoewel hij in het Oude en Nieuwe Testament niet bij naam genoemd wordt, zou Uriël de Cherubijn zijn in het verhaal van Adam en Eva in Genesis. Daar komt het beeld met het vlammende zwaard vandaan. In diezelfde hoedanigheid is hij de waker over het dodenrijk.

Ook staat hij op een schilderij van Leonarda da Vinci afgebeeld. Hij moedigt daar de ouders van Johannes de Doper aan om zich in Egypte te vestigen.

Symbolen en attributen

Meestal heeft Uriël lang, zwart haar, samengebonden door een krans van rozen. Het brandende zwaard is zijn belangrijkste symbool. Daarnaast horen ook het boek, de perkamentrol en de bliksemschicht bij hem.

In de mystiek is hij de kleur zilver. Binnen deze traditie zijn de verschillende aartsengelen samen het licht van god. Licht dat door een prisma straalt, valt uiteen in verschillende kleuren. Op eenzelfde manier deelt het licht van god zich in de aartsengelen.

Uriël symboliseert moederliefde, welwillendheid en zorgzaamheid.

Aartsengel Uriël aanroepen

Aartsengel Uriël is één van de engelen op wie je een beroep kunt doen in (extreme) noodsituaties. Daarbij is het belangrijk om er op te vertrouwen en af te wachten tot de juiste hulp komt. Door hem leren we geduld te hebben om te wachten en eerst te ervaren, voordat we oordelen. Het is belangrijk om niet te snel op te geven en alles met liefde te doen!

Bij grote teleurstellingen helpt Uriël. Als engel van de grote geruststelling leer hij ons om hiermee om te gaan. Hij leert ons het hart te volgen en te leven vanuit liefde.

Omdat Uriël ook de engel van de wijsheid is, kun je hem aanroepen als je ergens een oplossing voor nodig hebt. Bijvoorbeeld als je aan het studeren of aan het schrijven bent en nieuwe inzichten nodig hebt.

Aartsengel Uriël meditatie

Bij het aanroepen van Uriël gebruikt men vaak deze affirmatie. Een affirmatie is een soort klein gebed, dat dient om de gedachten te focussen. Het wordt vaak ingezet bij meditaties, maar je kunt het dus ook gebruiken om je gedachten tot een engel te richten. De engel wordt dan als het ware de focus van je gedachten.

Natuurlijk kun je die twee ook met elkaar combineren. Een affirmatie tot een engel, god of ander bovennatuurlijk wezen, noemen we het meestal een gebed. Maar, eigenlijk is een gebed een meditatie met een soort spirituele lading.

Ervaring is machtiger dan kennis.

Ervaar iets eerst zelf voor u erover oordeelt.

Waar liefde de test heeft doorstaan, krijgt god nieuwe waardigheid.

Kadotips

Wil je iemand – misschien wel jezelf – de symboliek van Uriël kado geven? We hebben een paar mooie aan Uriël gekoppelde producten voor je op een rijtje gezet.

Orgon hanger Aartsengel Uriël

Orgon is een speciaal soort steen: een combinatie van kristal, hars en metalen. Orgon staat voor “levensenergie”. Een prachtige symbolische hanger, gecombineerd met de betekenis van Uriël.

Hanger van amethist

Heb je liever een hanger van amethist? Ook die edelsteen heeft een mooie betekenis, die staat voor intuïtie, meditatie en onthechting.

Prachtig afgewerkte energie armband

Is hij niet prachtig? Een prachtig uitgevoerde edelstenen armband, met tijgeroog voor een nuchtere blik en aarding in het heden.