De naam van aartsengel Gabriël betekent “God is mijn kracht”. Gabriël is, samen met Michaël, één van de twee aartsengelen die bij naam worden genoemd in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Daarnaast komt hij voor in het Jodendom, de Islam en de Bahá’í.

Voor informatie over de andere aartsengelen, kun je hier terecht.

De aartsengel Gabriel wordt zowel mannelijk als vrouwelijk afgebeeld

Verschijning van de aartsengel Gabriël

Gabriël wordt regelmatig afgebeeld als de enige vrouwelijke onder de aartsengelen, die verder uitsluitend mannelijk of androgyn zijn. Toch zijn de verschillende religies het hier niet over eens en wordt Gabriël zowel mannelijk als vrouwelijk afgebeeld.

In de Joodse geschriften verschijnt hij aan de profeet Daniël, om hem zijn visioenen uit te leggen.

In het Nieuwe Testament, specifiek het evangelie van Lucas, toont hij zich aan Zechariah en de Maagd Maria. Aan hen voorspelt hij de geboorte van respectievelijk John de Baptist en Jezus.

Binnen de Islam werd Gabriël door God naar verschillende profeten gestuurd met openbaringen, onder wie Mohammed. Ook volgens de Bahá’í was hij een boodschapper Gods die veel berichten heeft doorgegeven aan Mohammed.

Spirituele betekenis van de engel Gabriël

Aartsengel Gabriël is de boodschapper van God, de beschermer van communicatie. Gabriël helpt schrijvers, leraren, journalisten en artiesten bij het overbrengen van hun boodschap. Daarnaast helpt hij bij het vinden van de juiste motivatie en het overwinnen van uitstelgedrag, twee van de grootste uitdagingen van iedere schrijver.

Daarnaast symboliseert Gabriël de mens in diens realisatie van de kracht in zichzelf. Van “God is mijn Kracht” naar “Ik ben Macht”: de ultieme eenwording met God. Dit is de mens die – zelf een god geworden – over het universum zal heersen.

Als boodschapper van het bovennatuurlijke, heeft Gabriël een belangrijke rol in de verwezenlijking van dit potentieel van de mens. Om die mens op het juiste pad te houden en zijn ultieme bestemming te bereiken.

Zo zou Gabriël ons helpen om bewust te worden van de Christus in onszelf, of op zijn minst van onze eigen spirituele mogelijkheden. Met als het ultieme doel om dit via onszelf de wereld in te brengen en deze een betere plaats te maken.

Of je nou gelooft in God en Christus of niet, dat klinkt toch hoe dan ook als een mooie rol voor deze aartsengel?

Aartsengel Gabriël aanroepen

Deze engel is niet alleen de boodschapper van God en de andere engelen. Ook jou kan hij helpen beter te communiceren. Hij helpt je bij communicatieproblemen met een geliefde, vrienden, familie of collega’s.

Gabriël communiceert vaak via dromen. Dit is van oudsher de klassieke manier waarop boodschappen vanuit de andere wereld worden doorgegeven. Of het nu Gods woord is, berichten van spirituele wezens of van je onderbewuste.

Daarnaast kan hij als engel van de huiselijkheid worden aangeroepen wanneer je wilt verhuizen of verbouwen.

Een gebed dat veel gebruikt wordt voor het aanroepen van Gabriël gaat als hieronder. Gelovigen passen deze aan naar de eigen situatie, wanneer je bijvoorbeeld in een specifieke situatie wat extra communicatie kunt gebruiken. Of het nou op je werk is of met een geliefde.

Gabriël, engel van de openbaring, ik dank je voor de boodschappen die je vanuit het spirituele naar de Aarde brengt. Help me alsjeblieft om te horen wat deze berichten me vertellen. Laat me niet doof zijn voor de wijze raad die mij op mijn pad gegeven wordt. Leer me hoe ik efficiënt kan communiceren naar anderen en goed te luisteren naar wat zij hebben te zeggen. Wanneer een communicatieproces kapot mocht gaan door onbegrip, stuur me dan de kracht om het misverstand te herstellen.

Uitbeeldingen en verschijning in populaire cultuur

Doordat het engelen vaak ontbreekt aan een precieze beschrijving van uiterlijk, zijn ze een dankbare inspiratiebron voor artiesten en producenten. Bij Gabriël is dat niet anders, met als gevolg dat hij in talloze films, games, boeken en televisie series zijn opwachting maakt. Naast uiteraard de talloze beelden en schilderijen die er van hem zijn gemaakt.

De verschijning van de engel Gabriiël in cultuur uitingen

Eén van mijn persoonlijke favorieten, is in de film Van Helsing, uit 2004. Hier speelt Hugh Jackman de monsterjager “Gabriël van Helsing”. In de roman Dracula, van Bram Stoker, is dat nog Abraham Van Helsing. Onder andere door Gabriëls voorgeschiedenis en symboliek van de film, wordt het steeds duidelijker dat het hier om de aartsengel in menselijke vorm gaat. Overigens weet Gabriël zelf niets meer van zijn tijd als engel.

Een andere klassieke vertolking van de aartsengel, is die door Richard Speight in de serie Supernatural. Hier is de aartsengel Gabriël al sinds de val van zijn broer Lucifer op de vlucht voor zijn familie verplichtingen. Hij doet zich voor als de halfgod Loki, die slechte mensen straft met dodelijke humor. Hij gaat door het leven als de “Trickster”.

Richard Speight als aartsengel Gabriël

In 2014 verscheen Gabriël in de serie Dominion. In dit geval als de bad-guy, die er op uit is om zijn broer Michael te vermoorden en de mensheid uit te roeien. Opvallend genoeg een rol die normaal gesproken aan Lucifer is voorbehouden.